Notable Alumni


Jitendra Nath Goswami

Jogesh Das

Kishore Jadav

Lila Gogoi

Maheswar Neog

Mahim Borah

Mamoni Raisom Goswami

Nagen Saikia

Nalinidhar Bhattachrya

Nirmal Prabha Bordoloi